Slovakia

Naše výrobky si môžete objednať cez Sashe.s alebo cez správu (dole)World

You can make order through etsy.com or via your message (bellow)


Follow our news, painting processes and professional secrets online almost daily on our Instagram page

Sledujte novinky a proces maľovania na InstagramDrop a line and say hello  //  Napíšte nám